Anderen over
Helpende V Els

De meningen van mijn cliënten zijn mijn beste referenties. Ik heb hen gevraagd of zij iets over mij en de gevolgde therapie wilden schrijven en dat heeft de volgende reacties opgeleverd:

Een tweeëntwintigjarige jonge man: “Els is een goede hulpverlener waarvan het merkbaar is dat zij zelf ook wil begrijpen wat mijn problemen zijn”.

De moeder van een zestienjarige jongen met PDDNOS:  “Els was de eerste therapeut bij wie mijn zoon zich vertrouwd voelde en die iets uit hem kreeg. Zij zorgde ervoor dat hij ging praten over zijn problemen. Hij voelde zich door haar eindelijk serieus genomen en begrepen. Zij kreeg hele zinnen uit hem en niet alleen maar: ja, geen idee of weet niet. Zij heeft gewoon in mijn ogen heel veel ervaring , ze voelt het kind op de een of andere manier heel goed aan en kan zich ook  gemakkelijk verplaatsen in een kind. Het was eigenlijk een heel ernstig onderwerp, zelfs tragisch en traumatisch waar mijn zoon mee aan kwam. Els pakte het heel serieus aan, maar voegde er ook veel humor aan toe waardoor we ook nog konden lachen. (We gingen namelijk vaak heel geëmotioneerd naar haar toe en reden  weer lachend naar huis terug en dan zeiden we tegen elkaar: dit lijkt wel een lach-therapie!) Ook kreeg mijn zoon zijn zelfvertrouwen terug en ook weer het vertrouwen in kinderen en volwassen mensen. Al met al in één woord:  Els is een Topper!!!!”

Vijftigjarige man over de therapie bij Els: Tijdens de therapeutische gesprekken biedt Els een grote ruimte voor mijn verhaal. Die ruimte bestaat uit een combinatie van betrokkenheid en deskundigheid. Vanuit die ruimte reflecteert zij op de dingen waar ik tegenaan loop. Dat is een hele krachtige manier om vooruitgang te boeken”.

De moeder van een negentienjarige jongen met de stoornis van Asperger: “In het traject van Els merk je verwondering, je merkt dat het leven ook mooi kan zijn. Zij gebruikt allerlei manieren om te communiceren en kan goed luisteren en lijkt je aan te voelen. Zij heeft gevoel voor humor en je krijgt het gevoel dat je er mag zijn. Acceptatie en aansluiting bij de belevingswereld van de persoon met autisme gaat haar van nature heel goed af. Door wie je bent, mag je nabij komen. Het is een heel mooi proces om mee te maken. Door de nabijheid ontstaat er groei en ontwikkeling en durf je als cliënt nieuwe dingen uit te gaan proberen”.

referenties referenties

Dierenopstelling van een gezinssituatie, uitgebeeld door een cliënt: Vader (vrolijke leeuw), Moeder (mooie en trotse pauw); ouders staan hier tegenover elkaar in opvoedingszaken. Oudste dochter (angstige haas, verschuilt zich achter moeder), jongste zoon (lief en klein maar ook een ratje, praat altijd met vader mee) en middelste zoon en aangemelde cliënt (meerkleurige schildpad die in conflictsituaties bevriest en onder zijn schild verdwijnt).

V Els van Wijk

Praktijk voor Systeemtherapie
en Psychosociale begeleiding

mail: info@HelpendeEls.nl
tel: 06 1101 7005
kvk: 27337666

Algemene voorwaarden