Hoe werkt
Helpende V Els?

Bij schoolfobie

Er zijn jongeren die om allerlei redenen niet naar school gaan. Bijvoorbeeld door een niet passend leerniveau, faalangst, een onveilige klassensituatie, sociale onzekerheid, problemen thuis of een bijzondere gezinssituatie. De problemen komen vaak voort uit angst en onzekerheid en uiten zich in zich ziek voelen en thuis blijven.

Raadplegen van een arts levert niets concreets op. Ouders weten het ook niet meer. De jongere blijft steeds vaker thuis en raakt steeds meer in een isolement.

Wat valt er aan te doen; hoe pak je dit aan?

Het is belangrijk om de verschillende partijen bij de behandeling te betrekken. Dus zowel school en ouders als de jongere zelf. Wanneer de school een jongere de kans wil geven weer naar school te gaan en hier speciale afspraken voor wil maken, dan biedt dat veel kans op herstel van de schoolgang. Het kan daarbij gaan om een tijdelijke verlichting van het te volgen aantal uren, een time-outkaart en een veilige en rustige plek om naar toe te gaan, hulp bij het inlopen van achterstanden en het plannen van nieuwe taken. Ook met ouders wordt afgesproken wat niet en wat vooral wel te doen. Een nauwe samenwerking tussen school en snelle en eerlijke communicatie over afwezigheid is ook van groot belang. Dit alles wordt afgesproken in nauw overleg met de jongere zelf. Wat heeft hij nodig om weer naar school te gaan? Waar heeft hij – behalve bijvoorbeeld van die voortdurende duizeligheid en hoofdpijn – nog meer last van? Waar valt iets aan te doen en welke ongemakken moet je zien te verdragen?

Ook bestaat er in Den Haag de mogelijkheid om samen te werken met het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding). Zij bieden – wanneer school en ouders dit willen – de mogelijkheid van een speciaal traject van twee maanden waarin een leerling gefaseerd weer naar school toe gaat. Aan dit traject heb ik meegewerkt en ben er erg enthousiast over.

Wanneer het echt niet lukt kan ik je nog verwijzen naar een speciaal schoolfobietraject bij de Jutters in Den Haag (Jeugd-ggz)voor leerlingen die al langere tijd thuis zijn en niet meer naar school durven. Zij worden geholpen in een kleine setting met behulp van ambulante therapie en schoolgang in kleine stapjes op een bijbehorende school voor speciaal onderwijs. Ik ben een van de mede-ontwikkelaars van dit project en heb hier veel succes mee geboekt.

canstockphoto17662334 canstockphoto17662334

Cliënt: "Als ik eindelijk moed had verzameld om weer naar school te gaan, vroeg iedereen waarom ik zo lang was weggeweest en wat voor ziekte ik dan wel had gehad. Ik schaamde me dan zo dat ik de volgende dag weer thuisbleef."

V Els van Wijk

Praktijk voor Systeemtherapie
en Psychosociale begeleiding

mail: info@HelpendeEls.nl
tel: 06 1101 7005
kvk: 27337666

Algemene voorwaarden