Wat doet
Helpende V Els?

Als systeemtherapeut ga ik ervan uit dat een mens in zijn context begrepen moet worden. Je zou context kunnen zien als de specifieke situatie waarin iemand zich dat moment bevindt met de personen die voor hem of haar belangrijk zijn. Daarom richt ik mij niet alleen op de aanmeldingsklacht, maar ook op de relaties en interactiepatronen in het systeem van de cliënt.

Ik probeer het individu in relatie tot zijn omgeving (het systeem) zo goed mogelijk te begrijpen. Met systeem kan worden bedoeld het gezin, vriendengroep, werk, vereniging of school. Ook belangrijk is de levensfase waarin iemand zich bevindt. Een systeemtherapeut wordt ook wel gezins- of relatietherapeut genoemd.

Wat is het verschil tussen gezins- en relatietherapie?
Bij gezinstherapie kijk ik naar hoe de gezinsleden met elkaar omgaan en welke rol de klacht daarbij speelt. Wat vinden de andere gezinsleden van de klacht, hoe gaan ze ermee om? Hoe zouden ze een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing? Bij relatietherapie ligt de nadruk op de partnerrelatie.

Moet het systeem ook meekomen naar de therapiekamer?
Dit kan heel nuttig zijn, zeker bij het opstarten van de therapie. Zo kan ieder gezinslid verwoorden hoe het probleem er voor hem/haar uitziet en een visie op de oplossing geven. Soms komt een cliënt liever alleen of willen de gezinsleden zelf niet meekomen. Dan breng ik de omgevingsfactoren op een andere manier in kaart. Het kan gebeuren dat iemand er in een later stadium toch behoefte aan heeft belangrijke andere personen uit zijn systeem uit te nodigen. Ik sluit het liefst zoveel mogelijk aan bij de behoefte van de cliënt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de overtuiging dat hij zelf degene is die weet wat hij nodig heeft. Door omstandigheden is iemand tijdelijk het spoor kwijtgeraakt. Ik help alleen het spoor terug te vinden of een nieuw spoor aan te leggen en ik moedig hierbij ook aan om dit nieuwe spoor in gebruik te nemen.

Wat wordt bedoeld met begeleiding?
Bij begeleiding ligt de nadruk op praktische hulp. In het geval van een Persoonsgebonden Budget bied ik begeleiding aan die bijvoorbeeld gericht is op het leren stellen van prioriteiten en het aanbrengen en vasthouden van een dagstructuur bij ADHD of Autismespectrumstoornis. De aanpak stem ik zoveel mogelijk af op de specifieke situatie en hulpvraag van de cliënt. Hierbij wordt ook altijd aandacht besteed aan beïnvloeding door systeemfactoren.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mijn diploma heb ik behaald bij de opleiding voor systeemtherapie van Rick Pluut te Oegstgeest.

V Els van Wijk

Praktijk voor Systeemtherapie
en Psychosociale begeleiding

mail: info@HelpendeEls.nl
tel: 06 1101 7005
kvk: 27337666

Algemene voorwaarden