Hoe werkt
Helpende V Els?

Bij pubertijd- en adolescentie-problematiek

De pubertijd- en adolescentieperiode is een overgangsperiode waarin grote veranderingen plaatsvinden die zowel bij ouders als de jongere zelf tot verwarring en onzekerheid kunnen leiden.

Pubertijd
De laatste jaren is er erg veel aandacht voor de puberhersenen. Die zijn volop in groei en er vinden grote veranderingen op dit terrein plaats. Ouders liggen nogal eens met hun puberkinderen overhoop. Het lijkt wel alsof er een heel ander kind is ontstaan waar ze met hun oude vertrouwde manier van opvoeden totaal geen kant meer mee op kunnen. Er worden oudercursussen aangeboden die hier al veel aan kunnen verbeteren. Mocht dit toch niet voldoende zijn, dan kan het helpen om met uw puberzoon of dochter een aantal therapeutische gesprekken aan te gaan. Het voordeel hiervan is dat er niet alleen gekeken wordt naar hoe u zich als ouder anders zou kunnen opstellen, er is ook ruimte om met uw zoon of dochter in gesprek te gaan en hen te adviseren over wat de meest handige manier is om je ouders aan te pakken.

Adolescentie
Van adolescenten spreken we meestal vanaf de leeftijd van 16/18 tot 21/23 jaar. Adolescenten komen meestal zelf voor een gesprek omdat ze niet lekker in hun vel zitten, er maar niet achter kunnen komen wat ze nu eigenlijk zelf willen in het leven, wat hun interesses zijn, hoe ze vrienden kunnen maken, wat maakt dat ze toch niet op kamers durven gaan en geen vriendje hebben et cetera. Vaak helpt het onvoldoende om er met ouders of leeftijdsgenoten over te spreken. Ouders staan te dichtbij, zijn te betrokken; met vrienden praat je wel over sommige dingen, maar niet over alles. Het helpt als een deskundige met veel ervaring op afstand met je mee wil denken, een klankbord wil zijn en alles samen met jou op een rijtje zet.

canstockphoto26360955 canstockphoto26360955

Cliënt: "Vroeger vond ik het heel belangrijk wat mijn ouders van mij vonden, maar nu vind ik hen eigenlijk erg ouderwets en staan mijn vrienden voor mij op nummer 1."

V Els van Wijk

Praktijk voor Systeemtherapie
en Psychosociale begeleiding

mail: info@HelpendeEls.nl
tel: 06 1101 7005
kvk: 27337666

Algemene voorwaarden