Voor wie werkt
Helpende V Els?

Ik ben gespecialiseerd in jongeren en volwassenen met autisme. Wat betekent deze diagnose voor jezelf, voor de partnerrelatie, voor het gezin of  werksituatie?

Daarnaast kan ik behulpzaam zijn bij problemen op het gebied van schoolangst, pubertijd, echtscheiding en nieuw samengesteld gezin.

 

Volwassenen en jongeren met Autisme (Autismespectrumstoornis of ASS genoemd)

Wat precies onder autisme wordt verstaan, is vastgelegd en beschreven in de DSM(Diagnostic Statistic Manual), een psychiatrisch handboek dat door deskundigen over de hele wereld gebruikt wordt. Dit is een moeilijk boek, maar handig, want het geeft duidelijkheid. In 2014 is het vijfde deel hiervan verschenen, de DSM-V. In dit nieuwste deel worden niet langer verschillende namen gebruikt voor autisme, zoals de stoornis van Asperger of PDD-NOS, maar nog maar één enkele naam, namelijk Autismespectrumstoornis. Wanneer je deze diagnose krijgt, wil dit zeggen dat jij valt binnen dit spectrum.  Het is mogelijk dat je een lichte, middelmatige of zware vorm hebt. Ook staat beschreven welke andere  zaken meespelen, zoals intelligentie en persoonlijkheidskenmerken.

Wanneer je te horen krijgt dat je ASS hebt, krijg je ook meestal uitleg over wat dit betekent. Dit noemen ze psychoeducatie. Na een tot drie gesprekken, wordt er van uitgegaan dat je daarna snapt hoe het zit. Maar veel mensen kunnen hier niet zoveel mee. Ze snappen dan wel enigszins wat autisme betekent, maar begrijpen nog steeds niet goed wat dit precies met hen te maken heeft. Ze blijven nog steeds tegen problemen aanlopen in hun relatie of op hun werk.

Autisme of ass is niet een losstaand verschijnsel, maar het is een van de dingen die bij jou horen. En als je de diagnose op latere leeftijd krijgt dan is het al een heel leven met je meegegroeid.  Hoe het er bij jou precies uitziet en in welke situaties je er last van hebt of juist profijt, daar ben je niet zomaar achter.  Daar ga ik graag samen met jou  naar op zoek. Welke situaties vind je lastig, wat maakt het nu precies zo lastig? Wat gebeurt er in zo’n situatie in je hoofd? Wat merken anderen daar van?  hoe heb je dit tot nu toe opgelost? Wat heeft je geholpen en hoe heb je  al die tijd volgehouden? Waar zou je beter in willen worden en is er iemand die jou heel goed kent die mee wil komen naar de gesprekken? Op welke manier we hier aan werken, is steeds afhankelijk van de persoon en situatie. Bij alles geldt dat we op zoek gaan naar een manier van werken die het beste bij jou past.

Werkgevers van mensen met Autismespectrumstoornis
Het is jammer wanneer je als werkgever nog denkt in termen van problemen en beperkingen bij werknemers met autisme. Ook als zij op hoog niveau functioneren. Terwijl het ook zoveel voordelen kan opleveren iemand met een autismespectrumstoornis in dienst te nemen. Mensen met autisme werken hard, zijn trouw, eerlijk en heel precies. Er kunnen problemen ontstaan op het gebied van stressniveau door bijvoorbeeld niet om kunnen gaan met plotselinge veranderingen, bepaalde visuele of geluidsprikkels of het sociale aspect van het werk, maar hier is iets aan te doen.

Jongeren met schoolproblemen en angst om naar school te gaan
Een groot aantal kinderen en jongeren heeft problemen met het naar school gaan. Ze blijven regelmatig thuis.  Bij een aantal neemt dit chronische vormen aan. Als je hier last van hebt, lukt het je steeds vaker niet om naar school te gaan, terwijl je wel zou willen.  Vooral na vakanties en vaak ook na het weekend voel je je zo gespannen en ellendig dat je jezelf ziek meldt of ziek laat melden door je ouders. Ook al kan de dokter niets vinden, toch voel jij je oprecht ziek. Hoe komt dat toch en wat is er aan te doen, vragen jij, je ouders en je docenten zich af? Er is zeker iets aan te doen, maar in je eentje ga je het niet redden. Hierbij heb je de medewerking en steun van school en je ouders hard nodig. Ik help je hier graag mee en samen met je ouders en de school kunnen we een plan opstellen om jou weer – stapje voor stapje – naar school te laten gaan.

Ouders die worstelen met het gedrag van pubers en andersom

Voor ouders: de pubertijd en in ruimere zin de adolescentie (tot 22 jaar), is een bijzondere periode. Je kind komt in een andere levensfase terecht en begint zich anders te gedragen. Niet elke ouder weet hier even soepel mee om te gaan. Het lijkt soms of je je kind niet meer herkent in zijn doen en laten. “Waar is mijn lieve basisschoolkind gebleven”? , vragen veel ouders zich af. Hoe vind je als ouder het juiste evenwicht door je kind enerzijds vertrouwen en meer verantwoordelijkheid te bieden en het anderzijds toch nog veilig te begrenzen? En hoe houd je het gezellig thuis en beland je niet voortdurend in heftige discussies, waarbij je door je onzekerheid en bezorgdheid juist die dingen zegt waar je later spijt van hebt?

Voor pubers: hoe ga je om met ouders die niet begrijpen dat je het nu allemaal zelf best wel kan en zeker niet zit te wachten op hun bezorgde betutteling? Op welk moment en op welke manier maak je het meeste kans dat jouw wensen worden ingewilligd?

Echtscheiding en nieuw samengesteld gezin:

Hulp bij echtscheiding en het vormen van een nieuw samengesteld gezin vormt hierbij een hoofdstuk apart. Veel mensen denken dat het goed is om ondanks heftige huwelijksproblematiek bij elkaar te blijven totdat de kinderen ouder zijn. Een echtscheiding is altijd ellendig voor kinderen. Maar juist de puberteit is een periode waarin jongeren deze zaken slecht weten te verwerken. Het is gebleken dat jonge kinderen minder onder een echtscheiding en diepgaande gezinsveranderingen lijden dan pubers en adolescenten. En co-ouderschap met twee verschillende plekken om te wonen is voor hen ook heel lastig. Toch kan het soms niet anders. Een stukje extra begeleiding helpt om er toch het beste van te maken. Ook kan het helpen meer te weten over de valkuilen bij het vormgeven aan een nieuw samengesteld gezin. Terwijl ouders de behoefte hebben om zo snel mogelijk weer een normaal gezin te zijn, loopt het tempo voor kinderen achter en hebben zij meer moeite met het accepteren van de nieuw ontstane situatie.

hoewerkhet4-01 hoewerkhet4-01

Cliënt: “Wanneer ik aan een nieuwe taak begin heb ik wat extra tijd nodig om de informatie in mijn hoofd te ordenen. Zodra ik alles voor mezelf uitgepuzzeld heb, kan ik aan het werk.”

V Els van Wijk

Praktijk voor Systeemtherapie
en Psychosociale begeleiding

mail: info@HelpendeEls.nl
tel: 06 1101 7005
kvk: 27337666

Algemene voorwaarden